Foto: Rob Buiter
Foto: Rob Buiter

Zout zet rem op wadvogel

Wadvogels die in warmere streken overwinteren, hebben daar vaak ook met een hoger zoutgehalte van water en voedsel te maken. Dat zout zet in combinatie met de warmte een duidelijke rem op het functioneren van een vogel. Dat concludeert onderzoeker Jorge Gutiérrez uit experimenten met vogels in Mauritanië en Nederland. De resultaten werden afgelopen maand gepubliceerd in het tijdschrift Oecologia.

Gutiérrez hield enkele kanoeten van twee verschillende ondersoorten onder verschillende temperaturen en zoutcondities. Daarbij mat hij het metabolisme van de vogels, de grootte van de klieren op de kop die overtollig zout via het neusgat in de snavel kunnen uitscheiden, de maaggrootte en enkele bloedwaarden.

De vogels die bij hoge temperaturen en hoge zoutconcentraties moesten doorbrengen namen minder voedsel op, verloren gewicht en hadden een lager metabolisme. Dat gold in dit experiment zowel voor de ondersoort canutus, die in West-Afrika overwintert bij hoge temperatuur en zoutgehalte, als voor de ondersoort islandica, die gewend is aan lagere temperaturen en zoutgehalten. Het onderstreept nog maar eens hoe groot de uitdaging is voor vogels in West-Afrika om ondanks de zoute en warme omstandigheden tóch voldoende op te vetten voor de trek naar de broedgebieden, zo schrijft Gutiérrez.

Meer informatie: jorge.sanchez.gutierrez@nioz.nl

Download documentatie

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia