Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

‘Vogel het uit’ onderzoek naar lepelaars

Trekkende lepelaars worden gevolgd met kleurringen en zenders binnen Metawad. De onderzoeksmaterialen geven nieuwe inzichten in de groei en overleving van de roomwitte vogels en het voedsel dat ze eten. Daarover valt te lezen in het laatste nummer van het tijdschrift VOGELS van Vogelbescherming Nederland.

In de recente ‘Wadden special’ van het tijdschrift vertelt Petra de Goeij van Metawad over kleurringen die ons leren dat de overleving van lepelaars verslechtert als de populatie groeit. Gps-gegevens laten ons zien dat lepelaar mannetjes en vrouwtjes verschillend foerageren, aldus Camilla Dreef, student biologie aan de Universiteit van Amsterdam en stagiaire bij Vogelbescherming Nederland. En promovenda Jeltje Jouta heeft ontdekt dat lepelaars niet uitsluitend garnalen eten, maar dat een andere prooi een belangrijker aandeel heeft in het lepelaar dieet. De uitkomsten van het lepelaar onderzoek, mede gefinancierd door het Waddenfonds project Metawad, lees je in het artikel ‘Lepelaars lezen met kleurring en gps’ zoals verschenen in het tijdschrift VOGELS.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia