Foto: Jan van de KamRosse gruttoFoto: onbekendFoto: Otto OverdijkFoto: Jan van de Kam

Zo volgen we het proces van waddenherstel

In het onderzoeksproject Waakvogels volgen we vijf kenmerkende trekvogelsoorten. We proberen de individuele overleving en het broedsucces van kanoeten, rosse grutto’s, drieteenstrandlopers, lepelaars en rotganzen te relateren aan de kenmerken van plekken in de Waddenzee waarvan deze soorten gebruik maken.

waarom deze soorten ›

Publicaties › Nieuws ›

De vogeltrek als trechtervorm

De Waddenzee is de schakel tussen de broedgebieden op de toendra en taiga van Noordoost-Canada en midden Siberië, en de overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa en westelijk Afrika.

meer over de vogeltrek ›

waarom dit aandacht verdient ›

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia