Trekvogelsoorten

Foto: Jan van de Kam

Rotgans

Rotganzen zijn de kleinste ganzensoort in Nederland. Hun aanpassingen aan zoute omstandigheden zorgen ervoor dat ze competitie met grotere ganzensoorten vermijden.

Foto: Otto Overdijk

Lepelaar

Lepelaars broeden op alle Waddeneilanden in Nederland. Ze broeden op kwelders en in duinvalleien. Daar zijn ze te vinden van eind februari tot eind juni. In het vroege voorjaar...

Foto: onbekend

Drieteenstrandloper

De aantallen drieteenstrandlopers in Europa en Afrika is de afgelopen jaren gestegen, op het wad is dat vooral in de trekperiodes te merken.

Rosse grutto

Rosse grutto

Terwijl 'onze' grutto’s met kuikens in de bloemrijke weilanden en polders van Terschelling en Ameland lopen, maken rosse grutto’s zich klaar vertrek naar de toendra’s van Scandinavië en Siberië.

Foto: Jan van de Kam

Kanoet

September en oktober zijn de maanden om één of twee jonge kanoeten aan te treffen op een zandplaat in het IJsselmeer, of heldhaftig zoekend naar voedsel tussen een groep...

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia