Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Pers informatie

Wat is Waakvogels?

Nergens op de wereld ligt zo’n groot gebied met aaneengesloten wadplaten als de internationale Waddenzee. Naar schatting maken 10-12 miljoen vogels gebruik van het wad. Een substantieel deel hiervan zijn trekvogels die op de heen- en terugreis tussen (sub)tropische waddengebieden en de toendra een korte tussenstop maken in de Waddenzee.

Vanuit het perspectief van de trekvogels is de Waddenzee geen op zichzelf staand ecosysteem, maar onderdeel van een wereldwijd netwerk van ecosystemen, een zogenaamd meta-ecosysteem. Binnen Waakvogels proberen wij een bijdrage te leveren aan het behoud van dit meta-ecosysteem. Door continuering van diepgaand lange-termijn onderzoek aan de verspreiding en overleving van vijf karakteristieke trekvogels van het wad, en de resultaten die daaruit voortvloeien, hopen we dit te doen.

Meer over het project >

Journalisten en andere geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven, kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief (zie rechtsboven).

 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia