Foto Tresoar Haye Bijlstra
Foto Tresoar Haye Bijlstra

Metawad opnieuw in de prijzen

Na de Gouden Lepelaar voor Otto Overdijk heeft Allert Bijleveld de Waddenacademieprijs 2015 ontvangen voor zijn vernieuwende en veelzijdige promotieonderzoek aan met name de kanoet. De prijs van 5000 euro wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Waddenacademie voor het beste wadden gerelateerde proefschrift.

Allert Bijleveld onderzocht de persoonlijkheidsverschillen bij kanoeten en de ruimtelijke verspreiding van de trekvogels en hun prooien, kokkels, in de Waddenzee. De jury van de Waddenacademie is lovend over de wijze waarop Bijleveld in zijn promotieonderzoek de ecologie heeft gekoppeld aan natuurlijke selectie en evolutie. Bijleveld toonde bijvoorbeeld aan dat persoonlijkheidsverschillen bij kanoeten niet leiden tot verschillen in overleving. Ook was de jury positief verrast hoe het promotieonderzoek van Bijleveld zowel van groot fundamenteel wetenschappelijk belang is als ook bijdraagt aan de bescherming van de Waddenzee. Zo bracht Bijleveld de verspreiding van kokkels in kaart en concludeerde dat kanoeten niet kiezen voor plekken met de hoogste schelpdierdichtheden. Dat gegeven is belangrijk voor het aanwijzen van kerngebieden waar bescherming van trekvogels in het Werelderfgoed Waddenzee het meest effectief is.

De Waddenacademie wil met de Waddenacademieprijs het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. Dit jaar waren er 15 nominaties ingediend, waaronder 3 ‘cum laude’ promoties. Allert Bijleveld promoveerde dit jaar op 19 juni cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen bij hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma op het proefschrift Untying the knot: mechanistically understanding the interactions between social foragers and their prey. Allert werkt nu binnen Metawad als postdoc aan het lange-termijn populatieonderzoek aan kanoeten.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia