Foto: NWO
Foto: NWO

Metawad begeleidt Koning bij bezoek aan Chinese wadden

27 oktober 2015 – Tijdens het staatsbezoek aan China bezoeken Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima woensdag het natuurreservaat Chongming Dongtan, aan de kust bij Shanghai, een van de weinige redelijk goed beschermde kwelders en wadplaat-systemen aan de Chinese kust en vergelijkbaar met onze Waddenzee. In het bijzijn van het koningspaar wordt daar door de Chinese overheid een convenant met het Wereld Natuurfonds (WWF-China) getekend waarin China belooft om 30% van de natuur langs de gehele Chinese kustlijn beter te beschermen. Deze overeenkomst kan een groot verschil maken voor de overleving van sterk bedreigde trekvogelpopulaties zoals die van de lepelbekstrandloper, de kanoet en de rosse grutto.

De door China doortrekkende kanoeten (Calidris canutus piersmai) zijn vernoemd naar Theunis Piersma, aanvoerder van het Metawad project, wetenschapper bij het Koninklijk NIOZ en hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het door Piersma opgerichte Global Flyway Network doet, in nauwe samenwerking met de onderzoekers binnen Metawad, al 10 jaar in internationaal verband intensief onderzoek aan kanoeten en rosse grutto’s langs de vogeltrekwegen. Het onderzoek laat nu zien dat de overleving van deze soorten onder grote druk staat door het voortgaande verlies aan wadbiotoop langs de Chinese kust vanwege inpolderingen voor haven- en stadsuitbreidingen, industrieterreinen en aquacultuur. Samen met Esther Blom van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds begeleidt Theunis Piersma komende woensdag het koningspaar bij hun bezoek aan de Chinese kust. Vroege Vogels interviewde Eshter Blom in haar radio-uitzending van 25 oktober.

Fotobijschrift: Theunis Piersma ontmoet Koning Willem-Alexander na de uitreiking van zijn Spinozapremie in september 2014 (foto NWO).

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia