Foto: Jeroen Reneerkens
Foto: Jeroen Reneerkens

Garnalenvissers

Elke maandagochtend varen garnalenvissers in een optocht door de blauwe slenk onder Griend. Vanuit Harlingen trekken ze de Waddenzee en Noordzee op om garnalen te vangen. Naast deze menselijke variant van garnalenvissen, is er nog een andere groep die op garnalen vist. Dat zijn de drieteenstrandlopers!  Na elk hoogwater vertrekken ze vanaf hun hoogwatervluchtplaats op Griend opzoek naar deze bewegelijke prooien.

We weten dat drieteenstrandlopers tijdens de najaarstrek in enorme aantallen op het wad rondom Griend voorkomen. Maar wat we nog niet weten is wat ze daar allemaal eten. En dat is wel belangrijk! Bijvoorbeeld om te zien of een veranderd voedselaanbod in de Waddenzee misschien de oorzaak is waarom drieteenstrandlopers op het wad bij Griend in de afgelopen jaren zo veel zijn toegenomen. Observaties van voedsel zoekende drieteenstrandlopers laten ons voorlopig zien dat het super snelle garnalenvissers zijn. U kunt dit zelf bekijken (video 3).

Bijna alle prooien die drieteenstrandlopers op het wad vangen, zijn garnalen. Daarnaast zien we ook dat kleine krabbetjes geliefde prooien zijn voor drieteenstrandlopers. Omdat waarschijnlijk niet alle delen van de garnalen en krabbetjes verteren, hopen we later in het laboratorium aan de hand van poepjes uit te zoeken of het echte garnalenvissers zijn.

Tot en met eind september verblijft Jelle Loonstra op Griend. Wekelijks schrijft hij over zijn ervaringen op het vogeleiland en over zijn onderzoek aan drieteenstrandlopers.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia