Foto: Jelle Loonstra
Foto: Jelle Loonstra

‘De Aankomst’

Het waddengebied is weer massaal bevolkt! Niet alleen door toeristen die genieten van hun  welverdiende vakantie op en rond de Waddeneilanden, maar vooral ook door de vele duizenden steltlopers die de wadplaten bevolken. Nu het broedseizoen in Noordoost Canada en centraal Siberië voorbij is, keert een gedeelte van deze vogels terug op Nederlandse wadbodem om te overwinteren. Een ander deel gebruikt het wad alleen als opvetstation. Die vogels vliegen vervolgens door naar hun overwinteringsgebieden veel verder zuidelijk, tot in Afrika aan toe!

Als onderzoeker van METAWAD heb ik het geluk om midden in dit natuurfenomeen onderzoek te doen naar één van deze soorten, namelijk de Drieteenstrandloper. En om meer mensen over dit wereldwonder te vertellen, zal ik via een wekelijkse update op deze site, iets vertellen over de opvallendste gebeurtenissen rondom Griend. In ieder geval was dat in de afgelopen week de aankomst van veelal graatmagere steltlopers.

Tot en met eind september verblijft Jelle Loonstra op Griend. Wekelijks schrijft hij over zijn ervaringen op het vogeleiland en over zijn onderzoek aan drieteenstrandlopers.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia