Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Staatssecretaris Dijksma brengt bezoek aan Griend

Jelle Loonstra werkt als Metawad onderzoeker aan drieteenstrandlopers op Griend. Afgelopen maandag 19 augustus verwelkomde hij staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op het vogeleiland. Tijdens haar bezoek aan het waddengebied die dag, waarbij ze zich onder meer liet informeren over het natuurherstelproject de vismigratierivier, raakte ze op Griend geïnspireerd door de vele drietenen en kanoeten.

Met deze ervaring rijker heeft staatssecretaris Dijksma met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk de Waddenzee is voor trekvogels en welke belangrijke rol de vismigratierivier daarbij kan spelen. Met een vispassage door de Afsluitdijk wordt niet alleen de verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer hersteld, maar zal ook het aantal vissoorten toenemen die op hun beurt het gebied aantrekkelijker maken voor vogels. Binnen project Metawad wordt onderzoek gedaan hoe verschillende ecosystemen op elkaar ingrijpen.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia