2

Zeegras vertroebelt zesde zintuig van kanoet

Een dicht netwerk van zeegraswortels hindert kanoeten bij het zoeken naar schelpdieren. Dat heeft promovendus Jim de Fouw laten zien met een experiment in het biologisch station van de Banc d’Arguin in Mauretanië.

De Fouw ving in Mauretanië enkele kanoeten en liet die voedsel zoeken in bakken met door hemzelf verstopte schelpen, met en zonder zeegras. Vervolgens scoorde hij de voedselopname en de tijd die de vogels kwijt waren met het vinden van de schelpen.

In een recente publicatie in Animal Behavour beschrijft De Fouw hoe de efficiëntie van voedselzoeken afnam bij toenemende dichtheden van zeegraswortels in het sediment. Hij veronderstelt dat dit komt doordat de vogels de drukverschillen rond ingegraven schelpen, die ze normaal kunnen detecteren door met hun snavel in de slappe bodem te prikken, minder goed kunnen opmerken tussen de plantenwortels.

Op de Mauretaanse wadplaten zitten duidelijk de meeste schelpen op plekken waar ook zeegras groeit. Toch zijn dat niet de plekken waar de kanoeten hun voedsel zoeken. Ze geven de voorkeur aan plekken met minder voedsel, maar ook minder zeegras. Het experiment van De Fouw laat nu zien waarom dat zo is. Er kan ergens wel meer voedsel zitten, maar als je het niet kan vinden heb je er nog niets aan.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia