Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Wat bepaalt waar dieren voorkomen?

De afgelopen zes jaren deed Allert Bijleveld onderzoek naar de interactie tussen kanoeten en kokkels en de ruimtelijke verspreiding van die dieren. Hij wilde weten hoe kanoeten hun prooien vinden op wadplaten die van bovenaf zo op elkaar lijken. Gebruiken de vogels elkaar om verborgen voedsel te vinden? Is op basis van de ruimtelijke verspreiding van prooien de ruimtelijke verspreiding van kanoeten te voorspellen? Verschillen kanoeten van elkaar in de manier waarop ze naar voedsel zoeken? En hebben kanoeten ‘persoonlijkheden’ bij het maken van beslissingen hoe en waar naar prooien te zoeken?

Op donderdag 18 juni wil Bijleveld deze en andere vragen graag bespreken met wetenschappers en geïnteresseerden tijdens een symposium getiteld ‘understanding spatial distributions’. Bijleveld: ‘Het begrijpen van de ruimtelijke verspreiding van dieren is niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen, maar ook van essentieel belang voor natuurbeheer. In een wereld die snel verandert door bijvoorbeeld klimaatverandering, is kennis vereist over de verspreiding van aantallen dieren om op basis daarvan te kunnen voorspellen of dieren in aantallen af- of toenemen. Maar bovenal is het fascinerend om te onderzoeken hoe en waarom dieren bepaalde keuzes maken.’

Het symposium bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee vormt de ‘aftrap’ van Bijleveld’s promotie op zijn proefschrift ‘Untying the knot. Mechanistically understanding the interactions between social foragers and their prey’. Bijleveld promoveert op vrijdag 19 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanmelden voor het symposium kan voor 16 juni 2015 per e-mail bij Allert Bijleveld

Het volledige programma van het symposium.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia