Foto: Thomas Leerink
Foto: Thomas Leerink

Theunis Piersma ontvangt NWO Spinozapremie

Theunis Piersma heeft de Spinozapremie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De persoonsgebonden premie van 2,5 miljoen euro besteedt Theunis Piersma aan trekvogelonderzoek gericht op drie Nederlandse icoonsoorten: kanoet, lepelaar en grutto.

Theunis Piersma is als senior onderzoeker aan het NIOZ verbonden en is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Trekvogels

Piersma bestudeert de aantallen en verspreiding van trekvogels, zoals kanoeten, lepelaars en grutto’s. Trekvogels verbinden ons land met een groot deel van de rest van de wereld. Als gevolg van menselijk handelen moeten de vogels zich voortdurend aanpassen aan de snelle veranderingen die optreden in hun wadden- en weidelandschap. Piersma: “Het doel van het trekvogelonderzoek is het vermogen tot aanpassing van de vogels beter te leren begrijpen”.

Trekvogelonderzoek

In hoeverre bepalen jeugdervaringen van trekvogels de latere trekroutines? Neemt de flexibiliteit van trekvogels af met de leeftijd? En in hoeverre zijn trekvogels in staat zich aan te passen aan het grote verlies van hun leefomgeving en snelle klimaatveranderingen? Met de Spinozapremie hoopt Piersma die vragen te beantwoorden. “Met kleine zenders en satelliettechnologie kunnen we nu individuele trekvogels van de wieg tot het graf volgen”, zegt hij. “De volgende stap is om meer te leren over de manier waarop de levensloop van trekvogels vorm krijgt. We willen daarvoor zoeken naar de koppeling tussen levenslopen van individuele vogels en informatie over klimaat, voedselbeschikbaarheid, natuurlijke vijanden en de aan- of afwezigheid van ouders en soortgenoten”.

Spinozapremie

De NWO-Spinozapremie wordt elk jaar uitgereikt aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die voortreffelijk en baanbrekend nationaal- en internationaal onderzoek doen. De onderzoekers behoren tot de absolute wereldtop van de wetenschap en zijn een inspiratie voor jonge onderzoekers.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia