Juveniele_Drieteenstrandloper_fotograaf_Bart_Loonstra

Drieteenstrandlopers achterna

Waar verblijven de drieteenstrandlopers wanneer ze hun broedgebied  op Groenland verlaten? Jeroen Reneerkens volgt met zijn team drieteenstrandlopers tijdens de trek. Hij gebruikt daarvoor kleurringen en geolocators. Dat levert mooie waarnemingen op!

B1WRRB in een jaar drie keer op de foto

Een kuiken van elf dagen oud kreeg in Noordoost-Groenland de kleurringcombinatie B1WRRB (links op foto 1). Afgelopen najaar bleek de vogel, inmiddels in juveniel winterkleed, langs de Nederlandse kust te zwerven. Ook daar werd de drieteenstrandloper op de gevoelige plaat gelegd (midden op foto 1). Nu is de jonge vogel voor het eerst weer op weg naar het noorden. Op het Duitse vogeleilandje Trischen  werd het dier onlangs ook waargenomen (rechts op foto 1). De jaarcirkel is compleet als Reneerkens met zijn team komende zomer B1WRRB op Groenland weer aantreft.

Drieteenstrandloper_B1WRRB_drie_foto's_compilatie_Jeroen_Reneerkens

In mei komen de grootste aantallen wadvogels voor in het waddengebied.  Ze zijn in hun kleurige broedkleed op weg naar hun broedgebieden in Groenland en Siberië. De wadvogels verblijven in  de Waddenzee voor een paar weken om op te vetten, zodat ze het laatste deel van hun reis naar de poolstreken succesvol kunnen volbrengen. De afgelopen jaren ringde Reneerkens en zijn team op Groenland vele drieteenstrandlopers, zowel jonge kuikens als volwassen broedvogels. Afgelopen jaar voorzag hij sommige vogels van een geolocator.

Succesvol drieteenstrandloperonderzoek met geolocators

In de zomer van 2013 werden dertig mannelijke drieteenstrandlopers in Groenland voorzien van geolocators. Eén van de vogels zag Reneerkens op zaterdag 17 mei 2014 op de Vliehors op Vlieland. Spectaculair is dat de vogel afgelopen nazomer al in Frankrijk werd gefotografeerd (zie foto 2). Als Reneerkens deze vogel in Groenland weer tegenkomt,  dan  wordt duidelijk waar de vogel de winter heeft doorgebracht.

Drieteenstrandloper_L1xxWB_fotograaf_Kerrest_Plozévet

Geolocators zijn kleine dataloggertjes die elke dag nauwkeurig de tijd van zonsopkomst en -ondergang vastleggen. Met die informatie kan redelijk nauwkeurig een jaar lang worden vastgelegd waar de drieteenstrandlopers verblijven. Reneerkens wil met zijn team hiermee het belang van de Waddenzee voor de doortrekkende drieteenstrandlopers aantonen. Wanneer arriveren ze op het wad? Hoe lang blijven ze? Zijn er verschillen in start van de voorjaarstrek en aankomst ind e broedgebieden afhankelijk van de winterlocatie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hoopt Reneerkens aanstaande zomer  de vogels met geolocators weer  te vangen  op Groenland. Daarvoor is goede hoop, want inmiddels zijn van de dertig drieteenstrandlopers met een geolocator, dertien al in goede conditie waargenomen langs de trekroute.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia