Foto: Sjoerd Duijns
Foto: Sjoerd Duijns

Rosse grutto’s in het Midden Oosten te volgen

In november 2015 reisde een gezelschap van NIOZ onderzoekers en professionele wadvogelaars naar het Midden Oosten. Samen met experts van de Sultan Qaboos University voorzagen ze tien rosse grutto vrouwen van zenders in het intertijdegebied Barr Al Hikman in het sultenaat van Oman. Eind februari 2016 is de eerste vrouw vertrokken vanuit het overwinteringsgebied en is live te volgen.

Spin-off vanuit Metawad
Het zenderproject in Oman is een spin-off van de Metawad inspanningen in de Nederlandse Waddenzee aan trekvogels. De ervaringen en inzichten zoals opgedaan door Metawad onderzoekers met de technieken van ‘volgsystemen’ voor individuele vogels is gebruikt bij het zenderen van de rosse grutto’s in Oman. Het doel van het zenderonderzoek is om meer te leren en te begrijpen over de routes die de rosse grutto’s volgen langs de West Asia-East African flyway. Net als binnen Metawad, wordt ook in Oman gekeken welke specifieke eisen de rosse grutto stelt aan haar leefomgeving.

Barr Al Hikman
Die leefomgeving is vergelijkbaar met de Waddenzee. Ook Barr Al Hikman is een belangrijke kinderkamer en voedselgebied voor garnalen, vissen, krabben en steltlopers. Onderzoekers van het NIOZ en de Sultan Qaboos University willen de ecologische processen die het unieke wetlandgebied in het Midden Oosten vormgeven beter begrijpen. De resultaten delen ze in lijn met Metawad via een publieksvriendelijke website om daarmee bewustwording te creëren over het internationale belang van waddenecosystemen.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia