Foto: Naomi Tuhuteru
Foto: Naomi Tuhuteru

Film over een wereldwijd uniek onderzoeksproject: SIBES

‘Wat gebeurt er, wat verandert er en waarom is dat zo?’ Arjan Berkhuijsen, directeur van de Waddenverenging, stelt zichzelf die vragen als het gaat over de bodem van de Waddenzee. Het onderzoeksproject Synoptic Intertidal Benthic Surveys of the Wadden Sea, kortweg SIBES, probeert sinds 2008 op die vragen een antwoord te vinden. Daarvoor worden elk jaar alle droogvallende delen van de Nederlandse wadbodem systematisch bemonsterd. Het gaat om maar liefst 4.500 monsterpunten. Dat levert een karrenvracht aan kratten op met daarin flesjes en kleine buisjes vol schelpdieren, wormen en schelpgruis. Over het belang en de bijzonderheid van dat onderzoek, is sinds kort een professionele film gemaakt.

De film toont de hele cyclus van het bemonsteringsprogramma, van het nemen van de monsters in het veld tot aan het uitzoeken van de schelpen en wormen in het laboratorium. De gegevens die uit het onderzoek voortvloeien zijn ontzettend waardevol. Hoogleraar Theunis Piersma geeft aan dat door SIBES de eerste verborgen mechanismen in de wadbodem zichtbaar worden. Hij waakt ervoor om te zeggen dat het onderzoeksproject al klaar is: ‘We staan nog maar aan het begin van een spannende ontdekkingstocht!’ Om die reden is het dan ook belangrijk dat SIBES nog jaren wordt voortgezet. Volgens hoogleraar Jaap van der Meer is het bodembemonsteringsprogramma wereldwijd uniek en Wilfred Alblas, directeur van Natuurmonumenten, geeft aan dat de hoge status van de Waddenzee ook een hoge kwaliteit van onderzoek verdient.

Bekijk de 8:30 minuten durende film van het onderzoeksproject.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia