NRJ Architectuur - Studio SKA
NRJ Architectuur - Studio SKA

Nieuw onderzoeksstation op Banc d’Arguin?

Iwik is een klein vissersdorpje midden in het Nationaal Park Banc d’Arguin in Mauretanië. Dertig jaar geleden bouwde de Franse overheid daar een onderzoeksstation, waar sindsdien vooral Nederlandse biologen hebben gewerkt aan trekvogelonderzoek. “Maar het station is eigenlijk wel op”, weet Lenze Hofstee, die diverse malen als expeditie-assistent in Iwik verbleef. “Er zijn eigenlijk geen goede werk- en verblijfplaatsen. De mensen slapen in tenten rond de gebouwtjes en ook voor de vogels die voor het onderzoek worden gevangen zijn geen goede verblijven. NIOZ en Rijksuniversiteit Groningen hebben voor minstens nog eens dertig jaar onderzoeksplannen. Er valt daar nog veel te ontdekken, dus er moet echt een nieuw, moderner onderzoeks-station komen.”

Hofstee is bestuurslid van de Stichting Natuuronderzoek Nederland. “Die stichting probeert overtollige gebouwen in natuurgebieden om te vormen tot goede en betaalbare veldstations. Vanuit die expertise heb ik een grove schets gemaakt hoe een onderzoeksstation in Mauretanië er uit zou moeten zien. Twee architectenbureaus hebben dat samen uitgewerkt tot een serieus voorontwerp. Nu is het tijd om dit door te ontwikkelen tot een bouwplan, en vooral om financiering te vinden.”

In eerste instantie heeft Hofstee zijn hoop gevestigd op de directie van het Parc National Banc d’Arguin. “Die wil zelf ook dat dit veldstation er komt, en gaat nu initiatief nemen tot fondsenwerving. Daarvoor bestaan in internationaal samenwerkingsverband verschillende mogelijkheden. We zijn heel benieuwd of het gaat lukken om de twee tot drie miljoen euro bijeen te brengen die het project in totaal gaat kosten.”

Hofstee heeft goede hoop dat het nieuwe, ruimere en vooral betere onderzoeks-station er echt gaat komen. “De directie van het park droomt al van een bouwstart eind 2014. Zelf denk ik dat 2015 of 2016 reëler is. Al we in Nederland alles prefab laten maken kan de bouwfase kort zijn.”

Nadere informatie: lenze@carex.nl

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia