IMG_4947

Metawad opent oerol

Het theaterfestival Oerol op Terschelling, wordt weer vooraf gegaan door een ‘veldseminar’. Dit jaar wordt dat georganiseerd door Oerol en Metawad. Het thema van die seminars is, in de aanloop naar ‘Leeuwarden 2018’, Sense of Place.

‘Met Oerol zoeken we op een theatrale manier verbinding met het landschap’, legt festivaldirecteur en Oerol-oprichter Joop Mulder uit. ‘Metawad doet dat via de wetenschap natuurlijk ook. De onderzoekers vragen zich af waarom de vogels het wad uitkiezen als verzamelplek of als tankstation. Waarom is dit gebied zo bijzonder voor deze dieren? Is het voedsel? Is het ‘t landschap? Dat zijn niet alleen de centrale vragen van Metawad, maar eigenlijk ook van Oerol. Uiteindelijk verbinden deze vogels het wad met de broedgebieden in Siberië, de overwinteringsgronden in Afrika en feitelijk dus met de rest van de wereld.’

Het seminar van Metawad en Oerol is alweer het vierde op rij. Eerdere seminars gingen over het landschap en over de positie van Terschelling in de Waddenzee.

Meer informatie: oerol.nl/sense-of-place/seminar-2016/

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia