2016 04 TransmitterKnot - Release 4

In één ruk, over open zee naar IJsland

Een kanoet die dit voorjaar een nagelnieuwe ‘PTT-zender’ van twee gram op haar rug kreeg, is in één ruk van Griend naar IJsland gevlogen. De vogel volgde daarbij een opvallende route: midden over de open Noordzee, ogenschijnlijk zo ver mogelijk van het vasteland van Europa of de Britse eilanden vandaan.

Het is pas de eerste kanoet die met deze zender is uitgerust, en in de ecologie is één meting eigenlijk geen meting. Toch zijn de betrokken onderzoekers erg enthousiast over dit succes.  ‘Het bijzondere van deze zender is niet alleen dat hij zo licht is’, vertelt NIOZ-promotie-onderzoekster Eva Kok. ‘Hij zendt ook vrijwel continu, zolang de batterij maar vol wordt gehouden door het zonnepaneeltje. Dat betekent dat je veel meer posities kunt verzamelen per vogel en dus een heel gedetailleerde trekroute kunt achterhalen.’

In het verleden zijn kanoeten ook uitgerust met een voorloper van deze zender. Die woog 5 gram. ‘Voor een kanoet van gemiddeld 120 gram past dat nog binnen het maximum van 5% van het lichaamsgewicht, zoals dat voor dit soort experimenten wordt gehanteerd. Toch bleken de kanoeten het met deze zwaardere zenders niet goed te doen. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de vogel gevorderd tot Groenland. Kok: ‘Toen we haar vingen op Griend was de kanoet al duidelijk aan het ruien naar broedkleed en had ze relatief veel vetreserves. Het was duidelijk dat ze maar één doel had: de broedgebieden in Groenland of Canada.’

Meer informatie: Eva.Kok@nioz.nl

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia