Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Metawad bovenaan bij Journal of Avian Biology

In het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Avian Biology is een publicatie over kanoeten hoogtepunt van de maand juli. In het artikel schrijven Metawad onderzoekers dat kanoeten heel gevoelig zijn voor perioden van voedselschaarste. In jaren van kokkelvisserij nam de winteroverleving af, maar steeg deze in een daaropvolgende zomer als gevolg van verminderde concurrentie door de afgenomen populatie.

De publicatie bij Rakhimberdiev en collega’s kreeg al eerder aandacht in de meest recente Metawad nieuwsbrief en is nu ook in het Journal of Avian Biology op de voorgrond geplaatst. Volgens de hoofdredacteur van het tijdschrift, Thomas Alerstam, is het onderzoek naar kanoeten een interessante case-studie over hoe populaties trekkende dieren, die gebonden zijn aan seizoenen, gereguleerd worden door beperkende factoren als voedselschaarste. Daarover is nog veel onduidelijk en daarom wordt er binnen het project Metawad volop onderzoek gedaan naar de jaarlijkse overleving van vijf trekvogelsoorten en hoe de vogels omgaan met beperkende factoren in hun omgeving.

Lees het blog van hoofdredacteur Thomas Alerstam.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia