Foto: O. Verhoeven
Foto: O. Verhoeven

Logger verraadt gedrag lepelaar

Foeragerende lepelaars trekken in 2014 eerder van het zoete binnenwater naar het wad. Dat blijkt uit de informatie die onderzoeker Matthijs van der Geest van de RUG van geloggerde vogels heeft verzameld. “Dat zou erop kunnen duiden dat de garnaaltjes, die de lepelaars in het voorjaar naar het wad lokken, door het warmere voorjaar ook iets eerder zijn gekomen”, aldus Van der Geest.

Sinds 2012 is een aantal lepelaars met zogenoemde UvA-BiTS loggers uitgerust. Behalve hun positie op aarde kunnen deze loggers ook kleine horizontale en verticale bewegingen vastleggen. “Later dit jaar willen we proberen om de geloggerde vogels te filmen tijdens het foerageren. Op die manier kunnen we de subtiele bewegingen zoals die door de elektronica worden vastgelegd hopelijk koppelen aan het exacte gedrag. Dat zou ongekende mogelijkheden geven om het gedrag van de vogels waar ook ter wereld, dag en nacht te volgen.” Op dit moment zijn 16 lepelaars van een logger voorzien. Half mei waren negen van deze vogels ook daadwerkelijk binnen het bereik van de antennes die Van der Geest en collega’s gebruiken om de opgeslagen informatie uit te lezen.

Meer informatie: m.van.der.geest@rug.nl 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia