Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Kanoetenpopulatie blijft krimpen

Het aantal kanoeten dat ’s winters in de Waddenzee verblijft lijkt te zijn gestabiliseerd sinds de kokkelvisserij daar in 2003 werd gestaakt. Een nauwkeuriger analyse van de populatie laat evenwel zien dat de jaarlijkse overleving van de vogels sindsdien nog sterk is gedaald. De berekeningen, op basis van waarnemingen van de sinds 1998 gekleurringde vogels, werden gepresenteerd door Metawad-onderzoeker Eldar Rakhimberdiev van het NIOZ, op het jongste symposium van de Waddenacademie. Zijn voortgangsbericht won de poster-competitie van de Waddenacademie.

Van de jaarlijkse sterfte wordt bijna de helft verklaard door sterfte in de winter. Rakhimberdiev en collega’s veronderstellen dat die toenemende wintersterfte te wijten is aan afnemende voedselkwaliteit. In de laatste 15 jaar zijn de kanoeten overgestapt van hun favoriete voedsel – nonnetjes – naar kokkels.
contact: piet.van.den.hout@nioz.nl

 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia