Foto: Staatsbosbeheer Terschelling
Foto: Staatsbosbeheer Terschelling

Informatiepanelen over trekvogels

Afgelopen zomer werden bezoekers bij Staatsbosbeheer op Terschelling geïnformeerd over trekvogels. Binnen het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’, plaatste Staatsbosbeheer informatiepanelen bij de natuurschuur in Lies en bij de vogelwachterspost op de Boschplaat. Metawad leverde een bijdrage aan de teksten voor één van de informatiepanelen.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is een gezamenlijk project van natuur- en landschapsorganisaties om de omstandigheden van broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied te verbeteren. Tegelijkertijd moeten mensen de ruimte, mogelijkheden en hulpmiddelen krijgen om naar wadvogels te kijken en erover te leren.

In de filosofie van dat project levert Metawad een bijdrage door onderzoeksresultaten en aanbevelingen te presenten aan een breed publiek met deze website en nieuwsbrieven.

 Infopaneel-1-Natuurschuur-Lies-foto-Staatsbosbeheer-Terschelling  Infopaneel-2-Natuurschuur-Lies-foto-Staatsbosbeheer-Terschelling
 Natuurschuur-Lies-foto-Staatsbosbeheer-Terschelling  Vogelwachterspost-Boschplaat-foto-Staatsbosbeheer-Terschelling

Foto’s: Staatsbosbeheer Terschelling

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia