Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

“Hand- en spandiensten in West-Afrika”

Jan van Dijk reist graag naar de Banc d’ Arguin in Mauritanië. Als vrijwillig onderzoeksassistent helpt hij mee bij het tellen en aflezen van rosse grutto’s, drieteenstrandlopers, kanoeten en lepelaars. Afgelopen november maakte van Dijk deel uit van een team met Metawad-onderzoekers tijdens de jaarlijkse expeditie van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Wetenschapsjournalist Rob Buiter schreef er een reportage over in Sovon-nieuws.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia