Foto: Jeroen Reneerkens
Foto: Jeroen Reneerkens

Groenland – Schotland – Griend – ?

Van Zuid-Afrika tot Schotland, bijna overal ter wereld duiken drieteenstrandlopers op. Als kleine witte bolletjes rennen ze achter de branding aan op zoek naar alles wat eetbaar is. Maar hoe vliegt zo’n kleine vogel van 50 gram nu van Groenland naar Zuid-Afrika en weer terug?

In de afgelopen jaren zijn bijna 8000 drieteenstrandlopers van kleurringen voorzien. Met de kleurringen zijn drieteenstrandlopers individueel herkenbaar en zijn ze tijdens de trek en in de broed- en overwinteringsgebieden te volgen. Dat levert al mooie resultaten op. Om een nog gedetailleerder beeld te krijgen van de route die drieteenstrandlopers afleggen tijdens de trek, zijn afgelopen zomer 30 broedvogels op Groenland voorzien van een geolocater. Een geolocater is een klein zendertje dat de hoeveelheid licht meet overdag. Daarmee zijn de lengte en het midden van een dag te bepalen. Om de geolocaters zo klein mogelijk te houden, zijn ze alleen uit te lezen wanneer een vogel wordt teruggevangen. Wanneer dat lukt kan de exacte trekroute van drieteenstrandlopers bepaald worden.

De afgelopen week heb ik het geluk gehad drie vogels met een geolocater te spotten op het wad rondom Griend. Een daarvan is wel heel bijzonder! Het betreft een drieteen die op Trial Island, Noordoost-Groenland, heeft gebroed en via Schotland naar Griend is gevlogen. Op 14 Augustus is het mannetje gefotografeerd in Lossiemouth (Schotland) en vijf dagen later hebben wij hem hier op het Nederlandse wad zien lopen!

Drieteenstrandloper_L1XXRW_met_geolocater_Lossiemouth_Schotland_fotograaf_Margaret_Sharpe

Drieteenstrandloper L1XXRW met geolocater op het strand van Lossiemouth in Schotland. Foto gemaakt door Margaret Sharpe

Drieteenstrandloper_L1XXRW_met_geolocater_Griend_fotograaf_Jelle_Loonstra

Drieteenstrandloper L1XXRW met geolocater op de hoogwatervluchtplaats van Griend. Foto gemaakt door Jelle Loonstra

Mocht u een drieteenstrandloper met geolocater zien, of een gekleurringde drieteenstrandloper, laat het weten aan Jeroen Reneerkens: J.W.H.Reneerkens@rug.nl.

Tot en met eind september verblijft Jelle Loonstra op Griend. Wekelijks schrijft hij over zijn ervaringen op het vogeleiland en over zijn onderzoek aan drieteenstrandlopers.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia