Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Trekvogelexpeditie in Mauritanië

Het Afrikaanse wad van de Banc d’ Arguin is elk jaar in december de bestemming voor een Nederlandse trekvogelexpeditie. Onderzoekers en veldassistenten van het NIOZ en vrijwillige vogelaars proberen in drie weken minstens 150 kanoeten te vangen en 650 individuele gekleurringde kanoeten, rosse grutto’s, lepelaars en drieteenstrandlopers af te lezen. Over hoe dat in zijn werk gaat en waarom dat werk belangrijk is, verscheen in de Leeuwarder Courant van 19 december een reportage.

LC-20151219-Niets-dan-vogels-voorblad

Halbe Hettema, natuurjournalist bij de Leeuwarder Courant, schrijft beeldend over de expeditie en het trekvogelonderzoek op de wadplaten in Mauritanië. De plek waar de Sahara grenst aan de Atlantische oceaan en waar veel trekvogels overwinteren. De expeditie maakt een belangrijk onderdeel uit van het Metawad-onderzoek aan kanoeten, rosse grutto’s, drieteenstrandlopers en lepelaars.

Deel 1 van het ‘reisverhaal’ van Halbe Hettema.
Deel 2 van het ‘reisverhaal’ van Halbe Hettema.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia