Theunis-Piersma-ontmoet-in-Nieuw-Zeeland-Maggie-Barry-en-Scott-Simpson

Nieuw-Zeelandse overheid steunt bescherming trekvogels

Theunis Piersma heeft namens het Global Flyway Network op uitnodiging van Ms Maggie Barry, de Nieuw-Zeelandse minister van Natuurbehoud (Conservation), met haar en Mr Scott Simpson, lid van het parlement van Coromandel (plaats op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland), gesproken over de zorgelijke populatieontwikkelingen van kanoeten en rosse grutto’s in de Oost-Aziatisch-Australische trekvogelroute. Ms Maggie Barry bevestigde dat Nieuw Zeeland en de Chinese overheid moeten inzetten op het beter beschermen van kwelders en wadplaat-systemen aan de Chinese en Nieuw-Zeelandse kusten, welke vergelijkbaar zijn met onze Waddenzee. Het eind oktober ondertekende convenant door de Chinese overheid en het Wereld Natuur Fonds (WWF-China) om 30% van de natuur langs de gehele Chinese kustlijn beter te beschermen, is daar een voorbeeld van. Theunis Piersma is enthousiast dat de Nieuw-Zeelandse overheid daarbij ook inzet op het behoud van lokale getijdegebieden die als rust- en voedselplekken zeer belangrijk zijn voor de trekvogels op de heen- en terugreis tussen hun overwinterings- en broedgebieden.

De ontmoeting met de Nieuw-Zeelandse minister laat zien dat er wereldwijd aandacht is voor de wijze waarop verschillende gebieden in de vogeltrekroutes met elkaar verbonden zijn. Het benadrukt ook het belang van het Global Flyway Network waarbinnen wetenschappers wereldwijd onderzoek doen aan trekvogels. Het Metawad-project sluit daar naadloos op aan: van vijf trekvogelsoorten wordt gedetailleerde informatie verzameld over veranderingen in aantallen en voedsel en wordt getracht te begrijpen hoe deze op elkaar inwerken. Ook wordt onderzocht hoe individuele verschillen in keuze van overwinteringsgebied tot stand komen. Met een beter begrip van bijvoorbeeld migratieroutes en de kwaliteit van rust- en voedselplekken langs de vogeltrekwegen, zijn effectieve behoud- en beheersmaatregelen van kwetsbare natuurgebieden mogelijk.

Lees het verslag van de ontmoeting tussen Theunis Piersma, Ms Maggie Barry en Mr Scott Simpson.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia