Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Rugzaktest voor kanoet

Zenders en loggers die de gangen van vogels in kaart kunnen brengen worden almaar kleiner en dus bruikbaar voor steeds meer soorten. Hoe die steeds kleinere zenders op vogels te bevestigen, dat is een ander verhaal. In het Journal of Ornithology beschrijven Ying-Chi Chan en collega’s hoe zij verschillende typen ‘rugzakjes’ testten op kanoeten. Bij kanoeten in gevangenschap testten zij eerst of de bandjes van de rugzak niet zouden gaan knellen bij de enorme gewichtstoename van de vogels voor de trek. Toen dit goed leek te gaan, rustten zij enkele wilde kanoeten uit met de nieuwste, lichtste satellietzenders die op dat moment op de markt waren. Tot hun verrassing verdween het signaal van de meeste vogels al vroeg uit de lucht. De onderzoekers suggereren dat de zenders weliswaar goed pasten, maar dat zelfs het beperkte gewichtje op hun rug de vogels toch op een achterstand heeft gezet ten opzichte van hun soortgenoten. Op de vlucht voor bijvoorbeeld slechtvalken kan dat net het verschil betekenen tussen wel of niet gepakt worden. De onderzoekers hebben nu hun hoop gevestigd op nóg lichtere zenders van 2 gram, die binnenkort op
de markt zullen komen.

Meer informatie: theunis.piersma@nioz.nl

Download documentatie

 

 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia