Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Film: Thinking like a bird

‘Trekvogels vertellen ons hoe de wereld eruitziet.’ Dat is wat Theunis Piersma, aanvoerder van het Metawad project en wetenschapper bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukt in een professionele film over trekvogelonderzoek getiteld Thinking like a bird.

De film schetst in welke fase het trekvogelonderzoek zich bevindt en waarin het onderzoeksproject Metawad een rol speelt. ‘In de afgelopen jaren zijn we al veel te weten gekomen over de aantallen kanoeten, rosse grutto’s, drieteenstrandlopers en lepelaars, hun trekroutes en hoe de populaties reageren op voedselcondities,’ zegt Theunis Piersma. ‘Maar we weten bijvoorbeeld nog niet hoe de trekvogels beslissingen nemen. Met andere woorden: hoe denkt een vogel?’

In de 7:37 minuten durende film meer over de uitdagingen van het onderzoek naar trekvogels in Waddenecosystemen.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia