Foto: Adriaan Dokter
Foto: Adriaan Dokter

Flexibel of star, hoe gaan trekvogels om met beperkende factoren?

Kanoeten, rosse grutto’s, drieteenstrandlopers, lepelaars en rotganzen zijn allemaal habitatspecialisten. De vijf trekvogelsoorten zijn afhankelijk van het waddengebied om er te broeden of naar voedsel te zoeken. Zonder Waddenzee kunnen ze niet overleven, maar is het gebied daarmee ook de beperkende factor, de zwakke schakel?

In het onderzoeksproject Metawad wordt hard gewerkt aan een antwoord op die vraag. Zo proberen onderzoekers met de nieuwste zendertechnieken de jaarlijkse overleving en het broedsucces van de vijf trekvogels te meten en brengen ze het voedsellandschap in kaart op plekken waar de vogels opvetten, broeden en overwinteren. De kennis daarover levert hopelijk inzichten op over de beperkende factoren in de jaarlijkse migratiecyclus en hoe de trekvogels daarmee omgaan.

Grutto flexibel
In de recente nieuwsbrief van Microwave Telemetry (de maker van de kleinste en krachtigste satellietzenders op dit moment, zie www.microwavetelemetry.com), komt de gedragsflexibiliteit van grutto’s aan bod op het moment dat de winter invalt in het voorjaar. De weidevogels onderbreken hun migratie en maken rechtsomkeert, zelfs al zijn ze in hun broedgebied gearriveerd!

Kanoet en rosse grutto star
Kanoeten en rosse grutto’s zijn als wadspecialisten waarschijnlijk minder flexibel. Deze trekvogels verbinden wadden wereldwijd met elkaar en hebben over het algemeen te maken met een sterke achteruitgang van hun leefgebieden. Daarom is het onderzoek naar de beperkende factoren die de trekvogels tegenkomen tijdens hun migratie zo belangrijk. In Tracker News meer over de zenders die worden ingezet bij het trekvogelonderzoek om de beperkende factoren te doorgronden.

Meer informatie: Theunis Piersma
Download nieuwsbrief

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia