Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Expeditie Banc d’ Arguin 18 november – 10 december 2013

Piet van den Hout is met zijn onderzoeksteam terug uit Mauretanië. Drie weken lang deden ze veldwerk op de wadplaten van de Banc d’ Arguin. Hier een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten.  

Met mistnetten werden 199 kanoeten (Canutus canutus canutus), 10 rosse grutto’s (Limosa lapponica taymirensis) en 44 drieteenstrandlopers (Calidris alba) gevangen. De vogels werden gemeten, gekleurringd en vervolgens vrijgelaten. In totaal werden 143 gekleurringde rosse grutto’s teruggezien en maar liefst 634 gekleurringde kanoeten. Dit is een geweldig resultaat, want hoe meer aflezingen des te betere overlevingsschattingen er gemaakt kunnen worden.

Dat waddengebieden inderdaad wereldwijd met elkaar verbonden zijn (vandaar de naam ‘Metawad’), blijkt onder andere uit aflezingen van lepelaars. Van de 40 afgelezen lepelaars  waren er 14  gekleurringd in Nederland.

Het percentage juveniele kanoeten in de lokale populatie was 7.5%. Het werd bepaald door per deelgebied (het studiegebied is in deelgebieden opgedeeld) het aantal adulte en juveniele vogels te tellen (zie figuren 1 en 2).

Figuur_1_percentage_juvenielen_gemaakt_door_Piet_van_den_Hout

Figuur 1. Percentage juvenielen in de lokale populatie op basis van aantallen adulten en juvenielen per deelgebied (zie ook figuur 2).

Figuur_2_studiegebied_met_deelgebieden_gemaakt_door_Piet_van_den_Hout

Figuur 2. Studiegebied met deelgebieden.

Ook werd een hoogwatertelling uitgevoerd. Alle doelsoorten waren in aanmerkelijk lagere aantallen aanwezig ten opzichte van 2012. Dit komt wellicht door de extreem hoge waterstanden waardoor vogels naar hoogwatervluchtplaatsen zijn uitgeweken  buiten het studiegebied. Een overzicht van de getelde vogels (beperkt tot de Metawad-doelsoorten) in 2012 en 2013 is hieronder weergegeven.  

  Doelsoort   2013   2012
  kanoet   9784   19499
  rosse grutto   13023   20494
  drieteenstrandloper   1494   2217
  lepelaar   247   433

 Met dank aan Piet van den Hout. 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia