WorldBirdwatch_2013_foto_Theunis_Piersma

Interview met Theunis Piersma over belang trekvogelonderzoek

Een interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma over trekvogels en de plekken waar ze voorkomen in het tijdschrift WorldBirdWatch. Uitgebreid komt aanbod wat de financiering van Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds betekent voor zijn leerstoel, het doen van onderzoek en op welke manier dat onderzoek gestalte krijgt. Ook legt Theunis uit op welke punten wetenschappelijk onderzoek een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de wereldwijde achteruitgang van trekvogelsoorten als kanoeten en rosse grutto’s.

Lees het volledige Engelstalige artikel.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia