Foto: Ruben Rodriguez
Foto: Ruben Rodriguez

Waarom trekken vogels?

Een antwoord op de vraag: “Waarom trekken vogels?” wordt gezocht in het septembernummer van het waddenmagazine van de Waddenvereniging.  In het artikel ‘Het mysterie van de vogeltrek’ komt aan het woord Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie en projectleider Metawad. Geïllustreerd aan de hand van lepelaars en drieteenstrandlopers laat Theunis Piersma doorschemeren waarom vogels trekken.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia