Foto: Frank Dreef
Foto: Frank Dreef

Vogel het uit! app voor doelsoorten lepelaar en rotgans

Vogel het uit! is een nieuw ‘citizen science’ project dat in 2013 de Academische Jaarprijs heeft gewonnen. Met Vogel het uit! gaan onderzoekers en publiek samenwerken om meer te weten te komen over het leven van vogels met GPS-loggers. Dit gebeurt met behulp van de Vogel het uit!-app die op 14 mei wordt gelanceerd.

Met GPS-loggers van het Bird Tracking System van de Universiteit van Amsterdam (UvA-BiTS) worden veel vogels gevolgd, waaronder lepelaars en rotganzen. De onderzoekers weten met de loggers precies waar en wanneer de vogels ergens zijn, maar de vraag is wat de vogels doen op de locaties waar ze verblijven. Om daar achter te komen, is meer informatie nodig over het leefgebied van de vogels.

Met de Vogel het uit! app kan iedereen naar buiten gaan om als veldmedewerker een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grutto, wespendief, grauwe kiekendief, lepelaar en rotgans. Voor al deze soorten zijn verschillende meetpunten uitgezet. Dit zijn de plekken waar onderzoekers vragen hebben over de omgeving. Bij een meetpunt is de vliegroute van een geselecteerde vogel op het scherm van de smartphone te zien. Met de app kan direct een veldwaarneming (zoals een foto of video) gedeeld worden met de onderzoekers. Meer informatie over de Vogel het uit!-app.

Na de feestelijke lancering van de app in NEMO op 14 mei zal de app beschikbaar zijn op iOS en Android toestellen. Tijdens de Nationale Vogelweek van 17 tot en met 25 mei worden er excursies georganiseerd over het gebruik van de app in de praktijk. Zie onderstaande links voor meer informatie en aanmelden voor de fietsexcursies naar de lepelaars en rotganzen.

Zaterdag 17 mei: excursie rotganzen op Terschelling.

Zaterdag 24 mei: excursie lepelaars op Schiermonnikoog.

Meer informatie:

www.vogelhetuit.nl/  www.uva-bits.nl

Met dank aan Camilla Dreef.

Vogel_het_Uit!_logo

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia