Foto: Theunis Piersma
Foto: Theunis Piersma

Van stekelbaars naar garnaal

Het dieet van jonge lepelaars op Schiermonnikoog verschuift in de loop van het broedseizoen van zoet naar zout. Dat blijkt uit een chemische analyse van de veren van de jongen, door de uit Mauretanië afkomstige Groningse promovendus El-Hacen Mohamed El-Hacen en collega’s.

De onderzoekers verzamelden één slagpen van jonge lepelaars en knipten die van de top af in korte stukjes. “De top van de veer is het oudste stukje”, legt Hacen uit, “en hoe lager je komt, hoe recenter het is aangelegd. Een analyse van de isotopen van stikstof en koolstof geeft vervolgens een indicatie van de oorsprong van het voedsel van een vogel.”

De verschuiving van het dieet van de lepelaars heeft waarschijnlijk te maken met de trektijd van de driedoornige stekelbaars, een favoriete prooi van de lepelaar. “Maar belangrijker nog is dat we met dit onderzoek aantonen dat je door gedetailleerd onderzoek van de veren deze dieetgeschiedenis daadwerkelijk kunt reconstrueren”, aldus Hacen.

e.m. el-hacen, t. piersma, j. jouta, o. overdijk & t. lok. 2014. seasonal variation in the diet of spoonbill chicks in the wadden sea: a stable isotopes approach. journal of ornithology 155. doi: 10.1007/s10336-014-1043-y

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia