Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Uitslapers en vroege vogels onder de rotganzen

Rotganzen die zich in het voorjaar op boerenland op Terschelling volvreten, hebben in najaar en vroege winter een voorkeur voor de zeegrasvelden van Denemarken, Engeland en Frankrijk. Dat blijkt uit de eerste resultaten van loggeronderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

In het voorjaar van 2012 werden 30 rotganzen voorzien van een rugzakje met een logger; 21 op Terschelling en 9 op Schiermonnikoog. Respectievelijk 11 en 4 van die vogels konden dit voorjaar worden teruggevonden, waarna de GPS-gegevens werden uitgelezen. ‘De vogels die we op de kwelder op Schier hadden gevangen bleken ook in het najaar alle vier naar een natuurlijk habitat te trekken: zeegrasvelden in Frankrijk. Maar ook de vogels die we op boerenland op Terschelling hadden gevangen vlogen met name naar zeegrasvelden in Frankrijk.’, vertelt onderzoeker Adriaan Dokter van het Nederlands Instituut voor Ecologie. ‘De Terschellinger rotgans blijkt dus minder een cultuurvolger dan je op het eerste gezicht zou denken.’

Een opvallend verschil was de dagindeling van de vogels op ‘Skylge’ en ‘Schier’, vertelt Dokter. ‘Op Terschelling zijn het uitslapers die pas twee uur na zonsopkomst uit de veren komen, terwijl de vogels op de kwelder van Schier al bij het krieken van de dag gaan foerageren. Ook gedurende de dag rusten de vogels op Terschelling veel meer, vooral in het vroege voorjaar.’ Toch wil Dokter niet zeggen dat de vogels op Terschelling het ‘dus’ rustig aan kunnen doen. ‘Het kan ook zijn dat de vogels die rust hard nodig hebben om hun voedsel te verteren en om bij te komen van de koude winter, voordat ze hun lange reis naar Siberie weer kunnen aanvangen.’

Dit najaar hopen de onderzoekers nog meer vogels met loggers terug te vinden. ‘Het zou erg mooi zijn als we de steekproef op Schiermonnikoog nog wat kunnen vergroten, zodat we de twee habitats nog beter kunnen vergelijken’, aldus Dokter.

Nadere informatie: A.Dokter@nioo.knaw.nl

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia