Foto: Rob Buiter
Foto: Rob Buiter

Metawad op Oerol: ‘Doe alsof je een kanoet bent’

Het is donderdagochtend 9 juni, klokslag 07:00 uur, als het Metawad-Oerol Seminar aanvangt voor de tweede dag. Onderzoekers, beleidsmakers, beheerders, natuurbeschermers en andere Seminardeelnemers ontwaken en ontbijten op het wad. Daarna bemonsteren ze de bodem van de Waddenzee en maken het onzichtbare voedsellandschap voor kanoeten zichtbaar. Met muzikale begeleiding van Christiaan Verbeek verplaatst een ieder zich in de leefwereld van de kanoet. Hoe is het om verdreven te worden door de vloed terwijl je moet eten? En waar vind je dan voedsel dat verstopt zit in een modderige bodem? ScienceMedia maakte een korte film over deze zintuigelijke ervaring met een inhoudelijke boodschap.

Naast de film ook een verslag in de Terschellinger over het Seminar Bird Senses of Places.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia