Audubon_July-August2013_Migration_JanQui

Inpolderen van de Gele Zee?! Wat betekent dat voor rosse grutto’s?

Als bij laagwater de wadplaten van de Gele Zee (Oost-Azië) droogvallen, zijn ze net als die van de Waddenzee, van onschatbare waarde voor miljoenen trekvogels. Bonte strandlopers en rosse grutto’s bijvoorbeeld, kunnen tijdens de voorjaarstrek langs de Oost-Atlantische vliegroute niet zonder de modderige opvetstations. Dat dit in veel gevallen niet als zodanig wordt erkend door lokale overheden en industrieën, is zorgwekkend.

Journaliste Jane Qui geeft in een betoog talrijke argumenten, ook van Theunis Piersma (hoogleraar trekvogelecologie en projectleider Metawad), die pleiten voor een andere denkwijze dan inpoldering van de Gele Zee. Mede door steun van natuurorganisaties wereldwijd, die zich inzetten voor het behoud van de Yellow Sea, is het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen aan trekvogels en hun habitat. Project Metawad, gericht op de Nederlandse Waddenzee en de Afrikaanse wadden, is hiervan een goed voorbeeld. Met een indrukwekkende rapportage laat Jane Qui zien dat dergelijke projecten belangrijk zijn.

Voor het volledige artikel

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia