Juveniele_Drieteenstrandloper_fotograaf_Bart_Loonstra

Geboren langeafstand-trekkers

Twee maanden geleden werden ze geboren als kleine kuikens op de toendra. Heel voorzichtig zetten ze toen hun eerste stappen op de koude ondergrond. Nu dribbelen ze in de Waddenzee. Ik heb het over jonge drieteenstrandlopers van een paar maanden oud. Bijna onvoorstelbaar en toch is het waar, deze juveniele vogels hebben al ruim drieduizend kilometer gevlogen! Op het wad rondom Griend zijn ze op zoek naar voedsel. Ze proberen nieuwe energie op te doen voor de tweede etappe naar het overwinteringsgebied.

Opvallend is het verschil tussen juveniele drieteenstrandlopers en adulte. Tijdens hoogwater bijvoorbeeld, zoeken juveniele drieteenstrandlopers gewoon door, terwijl de adulte vogels uitrusten op een hoogwatervluchtplaats. Een van de vragen die mij als onderzoeker dan de kop opsteekt: waarom blijven de jonge drieteenstrandlopers doorgaan met het zoeken naar voedsel? Je zou toch denken dat ze wel behoefte hebben aan een momentje rust. Zeker na zo’n lange vliegreis en als het water op de wadplaten staat. Toch zijn de jonge drieteentjes eigenwijs, ze blijven foerageren. Zijn de jonge vogels misschien niet zo succesvol en hebben ze daarom meer tijd nodig om voldoende eten te vinden?

Om een antwoord te vinden op bovenstaande vraag proberen we zoveel mogelijk drieteenstrandlopers te volgen. We kleurringen de vogels zodat ze individueel herkenbaar worden. Op die manier verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Voor het aflezen van kleurringen kan altijd hulp gebruikt worden van vrijwilligers. Als u de komende maanden zelf in het veld bent om te kijken naar steltlopers, probeer dan een juveniele drieteenstrandloper van een adult te onderscheiden. Klik hier voor het document met aanwijzingen.

Tip: ga in september en oktober naar buiten! Tot november zijn de jonge vogels namelijk nog goed te onderscheiden van hun ouders, daarna vervaagd het juveniele kleed.

Juveniele_Drieteenstrandloper_fotograaf_Bart_Loonstra

Een juveniele drieteenstrandloper foerageert langs de waterkant. De dekveertjes zijn kenmerkend voor een juveniel. Foto gemaakt door Bart Loonstra

Tot en met eind september verblijft Jelle Loonstra op Griend. Wekelijks schrijft hij over zijn ervaringen op het vogeleiland en over zijn onderzoek aan drieteenstrandlopers.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia