Foto: onbekend
Foto: onbekend

Vrijwilligers gevraagd voor drieteenstrandloperonderzoek

12% van de overwinterende drieteenstrandlopers in Europa is juveniel. Dit is de uitkomst van maandenlange veldobservaties uitgevoerd in 2012 door onderzoekers en een groot aantal vrijwilligers. Waarom het belangrijk is om de verhouding juveniele en adulte drieteenstrandlopers te bepalen en op welke plekken deze witte dribbelaars voorkomen, leest u meer op http://www.waderstudygroup.org/docs/juvSands.pdf.

In 2013 wordt het onderzoek voortgezet. De inzet van vrijwilligers is daarbij nodig. In de Engelstalige handleiding vindt u meer informatie. Voor een Nederlandse beschrijving of vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Reneerkens : J.W.H.Reneerkens@rug.nl

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia