Foto: Wimke Fokkema
Foto: Wimke Fokkema

De b-keus van een rotgans

Afgelopen voorjaar zijn dertig rotganzen op een kwelder bij Schiermonnikoog en in een polder op Terschelling voorzien van een logger. Ecologe Wimke Fokkema, promovenda in Groningen binnen het Metawa-project, hoopt met de (geografische) informatie die in deze zogenoemde ‘UvA-loggers’ wordt opgeslagen te ontdekken waarom rotganzen voor het ene of het ander habitat kiezen, en vooral: wat de biologische consequenties zijn van die keuze. Fokkema: ‘Tot enkele decennia terug foerageerden rotganzen bij ons vooral op zeegrasvelden. Die zijn er niet meer, waardoor de vogels moeten uitwijken naar een B-keus. Ik ben benieuwd of er een verschil is tussen de ene B-keus, de kwelder, of de andere, de polder.’

Bij verschijnen van deze nieuwsbrief had Fokkema vier van de dertig loggers kunnen uitlezen; nog te weinig voor conclusies. ‘Maar die vier lieten al wel iets heel interessants zien: in Siberië hebben ze lange tijd op een nieuw ‘reservaatje’ gezeten, rond een leidingstraat. Boven een nieuwe gasleiding in het gebied was vers gras ingezaaid en geldt een strikt jachtverbod. Blijkbaar zijn de vogels flexibel genoeg om zo’n nieuw rustgebied snel te vinden. Ik hoop dat de andere logger-vogels in het komend voorjaar weer dezelfde polder en kwelder aandoen als waar we ze vorig jaar hebben gevangen, zodat we ook de andere gegevens kunnen uitlezen.’

contact: wimke.fokkema@gmail.com

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia