Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Serie columns van Theunis Piersma in Nooderbreedte

In april start Theunis Piersma met een serie columns in het tijdschrift Noorderbreedte over hoe dieren het landschap van Noord-Nederland beleven. Waarheen gaan de dieren en waarvoor komen de dieren? Hoe ziet hun kaart van Noord-Nederland eruit? Op die vragen zal Theunis Piersma voor verschillende diersoorten een antwoord proberen te geven. Maar eerst komt Noorderbreedte met een portret over de hoogleraar trekvogelecologie zelf. Over vogels en de verarming van het weidelandschap in Noord-Nederland. Lees het verhaal.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia