Foto: Jan van de Kam
Foto: Jan van de Kam

Publicaties

publicatie_download 2014

Kosten van verre lepelaartrek hoger dan baten

Biology Letters - Lepelaar - Download PDF

publicatie_download 2014

Opgroeien van lepelaars in de Waddenzee

Ardea - Lepelaar - Download PDF

publicatie_download 2014

Seizoensvariatie in dieet van lepelaarkuikens in Waddenzee

Journal Ornithology - Lepelaar - Download PDF

Voorkant_proefschrift_Tamar_Lok 2013

Spoonbills as a model system: a demographic cost-benefit analysis of differential migration

Proefschrift - Tamar Lok - Download PDF

publicatie_download 2013

Seizoens-en leeftijdsafhankelijke overleving bij lepelaars

Ecology - Lepelaar - Download PDF

publicatie_download 2013

Lepelaaronderzoek met satellieten

Waterbirds - Lepelaar - Download PDF  

publicatie_download 2013

Laagwaterverspreiding van steltlopers in de Waddenzee

Limosa - Algemeen - Download PDF

publicatie_download 2013

Hoe migratie lepelaaroverleving beïnvloedt

Am Nat - Lepelaar - Download PDF

publicatie_download 2011

Lepelaars reizen naar gebieden waar overleving het laagst is

Anim Behav - Lepelaar - Download PDF

publicatie_download 2009

Lepelaars: is het einde van de groei in zicht?

Limosa - Lepelaar - Download PDF

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia