Foto: Jan van de kam
Foto: Jan van de kam

Metawad-expeditie op Oerol, voorlopig programma bekend!

Dit jaar organiseren Oerol en Metawad op woensdag 8 en donderdag 9 juni het vierde Oerol Seminar Bird Senses of Places. Tijdens Bird Senses of Places presenteren wetenschappers en kunstenaars de resultaten van 5 jaar Metawad, staan ze stil bij meer dan 40 jaar wadvogelonderzoek en laten ze zien hoe de rotgans, drieteenstrandloper, kanoet, rosse grutto en lepelaar het Nederlandse Wad op een unieke manier verbindt met de rest van de wereld. Hiermee worden handvaten geboden voor het beheer van deze soorten en voor de biotopen waar deze soorten gebruik van maken in het Werelderfgoed van de Nederlandse Waddenzee.

Oerol-Metawad

Samen met musicus en componist Sytze Pruiksma, theatermaker Jos Thie, dansgroep Guy en Roni, Waddenkok Flang Cupido en vele anderen bieden Oerol en Metawad een gevarieerd en interactief programma aan. Beleidsmakers, politici, beheerders, natuurbeschermers, onderzoekers en overige gebruikers van het Waddengebied zijn uitgenodigd om mee te gaan op een unieke expeditie langs de Terschellinger landschappen waar de vijf wadtrekvogels leven (“the 5 places”).

Oerol en Metawad hopen u in juni te verwelkomen!

Aanmelden doet u op de Oerol website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Bramer via seminar@oerol.nl of 06-25464063

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee Sovon vogelonderzoek Nederland Nederlands Instituut voor Ecologie Vogeltrekstation Stichting natuurinformatie Werkgroep Lepelaar Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van Amsterdam Global Flyway Network in Australia